Tuesday, October 16, 2007

2 x Jesper Juul

Egentligen ville jag låna Ditt kompetenta barn på bibblan, men den är typ alltid utlånad för det vill alla andra 30+föräldrar också göra (vilket man kanske ska vara glad för). Alltså tog jag istället Här är jag? Vem är du? och Livet i familjen.

Juul är den kanske främste relationsauktoriteten i Skandinavien just nu. Framför allt har hans åsikter om barn"uppfostran" fått stort genomslag. I korthet går det ut på att man ska vara autentisk, dvs. känna efter vad man själv VILL istället för att spela en roll (föräldraroll, hustruroll eller vad det nu är), samt sträva efter likvärdighet i relationerna, dvs. att alla ska respekteras även om det är de vuxna som måste bestämma över barnen i slutändan t.ex.

Nu vaknar barnet, så jag fattar mig kortare: i stort tycker jag att Juul har många sunda tankar, och jag vill fortsätta att fundera och införliva en hel del i mitt föräldraskap. Så.

Lägger till en artikellänk: http://www.svd.se/nyheter/idagsidan/artikel_119964.svd

No comments: