Thursday, July 12, 2007

Från dagens UNT

Alla som forskar om deckare bör, i sanning, premieras. Grattis professor Bo!

No comments: