Saturday, May 27, 2006

Marsvinets paradox

Ur dagens DN:

Det vi inte får se fyller katalogen ut med anspråksfulla curatorstexter. På golvet står ett litet marsvin med propeller på ryggen, knöligt skulpterat av Malin Bryntesson. Varför? Jag har svårt att ryckas med av katalogtextens tal om att verket tvingar till reflektioner över "marsvinets paradox - att det å ena sidan symboliserar begreppet experiment och å andra sidan passiviseras som husdjur i stadsmiljö".


Det är sånt här som ger konstnärer dåligt rykte.

No comments: